Trang chủ | Thủ tục hành chính | Tư pháp
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI XÃ QUỲNH LƯƠNG
Tin đăng ngày: 7/12/2021 - Xem: 2045
 
STT Lĩnh vực / Thủ tục hành chính Thực hiện theo cơ chế Thời gian  giải quyết Ghi chú
Một cửa Một cửa liên thông Trong ngày Ngày hẹn (Số ngày làm việc tối đa)
I Lĩnh vực Tư pháp          
1 Chứng thức bản sao từ bản chính x   x    
2 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền SDD và tài sản gắn liền với đất x     3  
3 Chứng thực hợp đồng ủy quyền x     3  
4 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sữ dụng đất x     3  
5 Chứng thực chử ký cho công dân x   x    
6 Chứng thực di chúc x     3  
7 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản x     3  
8 Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế là quyền sữ dụng đất và tài sản x     3  
9 Chứng thực các loại hợp đồng dân sự khác x     3  
10 Chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế x     3  
11 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ bản gốc x   x    
12 Cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn x   x    
13 Cấp bản sao quyết định công nhận việc giám hộ x   x    
14 Cấp bản sao quyết định nuôi con nuôi x   x    
15 Cấp bản sao giấy chứng tử x   x    
16 Cấp bản sao quyết định nhận cho mẹ con x   x    
17 Cấp bản sao giấy khai sinh x   x    
18 Cấp bản sao quyết định chấm dứt việc giám hộ x   x    
19 Cấp bản sao quyết định thay đổi, cải chính hộ tich cho người dưới 14 tuổi x   x    
20  Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân x   x    
21 Đăng ký khai sinh đúng hạn, quá hạn x   x    
22 Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi x   x    
23 Đăng ký khai sinh đúng hạn cho con ngoài giá thú x   x    
24 Đăng ký lại việc sinh x   x    
25 Đăng ký khai tử đúng hạn x   x    
26 Đắng ký khai tử quá hạn x   x    
27 Đăng ký lại việc tử x   x    
28 Xóa đăng ký khai tử cho người bị tòa án tuyên bố đã chết x   x    
29 Đăng ký kết hôn giữa công dân việt nam x   x    
30 Đăng ký lại kết hôn x   x    
31 Đăng ký việc giám hộ x   x    
32 Đăng ký thay đổi việc giám hộ x   x    
33 Đăng ký chấm dứt việc giám hộ x   x    
34 Đăng ký khai sinh đúng hạn, quá hạn cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài, có cha mẹ là công dân việt nam về nước mà chưa được đăng kya khai sinh ở nước ngoài x   x    
35 Đăng ký nhận cha mẹ (Đối với ngươi thành niên và chưa thành niên) x   x    
36 Đăng ký việc nhận con mà cha mẹ còn nhưng mất năng lực hành vi dân sự, hoặc hạn chế hành vi dân sự x   x    
37 Đăng ký việc nuôi con nuôi x   x    
38 Đăng ký lại việc nhận con nuôi x   x    
39 Xác nhận sơ yếu lý lịch x   x    
40 Đăng ký việc nuôi con nuôi trường hợp trẻ bị bỏ rơi x   x    
41 Đăng ký việc nuôi con nuôi trường hợp cha, mẹ đẻ của trẻ làm con nuôi đã chết, hoặc mất năng lực hành vi dân sự mà không có người giám hộ x   x    
  Lĩnh vực Thương binh - xã hội          
1 Xác nhận đơn thăm viếng mộ liệt sỹ x   x    
2 Xác nhận đơn di chuyển hài cốt liệt sỹ x     3  
3  Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ tuất từ trần đối với người có công với cách mạng x   x    
4 Xác nhận đơn đề nghị hộ trợ kinh phí xây cất phần mộ liệt sỹ tại khu mộ gia tộc để quản lý lâu dài x     3  
5  Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công   x   3  
6  Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng mai táng phí đối với người có công với cách mạng   x   3  
7 Xác nhận và đề nghị hưởng bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng   x   3  
8 Chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sỹ x     3  
9 Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ với người có công nuôi liệt sỹ x   x    
10 Xác nhận và đề nghị trợ cấp đối với vợ(Chồng) liệt sỹ tái giá   x   3  
11 Xác nhận và đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc nghi công x     3  
12 Xác nhận đơn đề nghị hộ trợ, làm mới, sữa chữa nhà ở cho đối tượng gặp khó khăn về nhà ở x     3  
13 Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng bị địch bắt, tù đầy x   x    
14 Xác  nhận và đề nghị hưởng bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia khanhgs chiến chống mỹ cứu nước   x   3  
15 Xác nhận hồ sơ hưởng mai táng phí đối với người tham gia kháng chiến chống mỹ chưa hưởng chế độ gì của nhà nước x     3  
16 Xác nhận thương binh đi khám lại vết thương x   x    
17 Xác nhận và đề nghị cấp giấy chứng nhận bị thương để giải quyết chế độ x   x    
18 Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối người có công giúp đở cách mạng x   x    
19 Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến x     3  
20  Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ với thân nhân người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đầy x   x    
21 Xác nhận bản khai cho người hoạt động kháng chiế bị nhiễm chất hóa học x   x    
22  Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh   x   3  
23 Xác nhaanj và đề nghị hưởng chế độ mại táng phí cho cựu chiến binh   x   3  
24 Xác nhận tờ khai trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng x     3  
25 Xác nhận cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ x   x    
26 Xác nhận cấp đổi giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh gia đình liết sỹ x   x    
27 Xác nhận và đề nghị cấp lại sổ lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng x     3  
28 Xác nhận và đề nghị cấp giấy chứng nhận bệnh tật để giải quyết chế độ trợ cấp bệnh binh x   x    
29 Xác nhận và để nghị phong tặng, truy tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng x   x    
30 Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng x     3  
31 Xác nhận tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục x     3  
32 Xác nhận và đề nghị cấp đổi, cấp lại sổ ưu đãi x     3  
33 Xác nhận đối tượng thuộc hộ nghèo x   x    
34 Xác nhận đơn đề nghị giảm học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo x   x    
35 Xác nhận và đề nghị tiếp nhận người tàn tật vào cơ sỡ bảo trợ người tàn tật x   x    
36 Xác nhận và đề nghị nhận người tâm thần vào cơ sỡ bảo trợ xã hội x   x    
37 Xác nhận và đề nghị tiếp nhận người già cô đơn vào cơ sỡ bảo trợ xã hội x   x    
38 Xác nhận và đề nghị tiếp nhận trẻ em mồ côi , mất nguồn nuôi dưỡng cao cơ sỡ bảo trợ xã hội x   x    
39 Xác nhận và đê nghị tiếp nhận trẻ em bị bỏ rơi tại địa phương vào cơ sỡ bảo trợ xã hội x   x    
40 Xac nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho người đơn thân thuộc hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi x     3  
41 Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho người có từ hai người trở lên tàn tật nặng x   x    
42 Xác nhận và đề nghị và đề nghị trợh cấp thường xuyên cho người mắc bệnh tâm thần thuộc hộ nghèo x     3  
43 `Xacs nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho người tàn tật thuộc hộ nghèo x   x    
44 Xác nhận và đề nghị cấp TBHYT cho người bị mất thuộc đối tượng bảo trợ xã hội x     3  
45 Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho người từ 80 tuổi trở liên không có bảo hiểm XH x   x    
46 Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo x     3  
47 Xác nhận và đề nghị trợ cấp một làn(đột xuất) cho hộ gia đình gặp khó khăn, thiên tai x   x    
48 Xác nhận và đề nghị hộ trợ mai táng phí cho đối tương đang hưởng trợ cấp xã hội x   x    
49 Đề nghị cấp thẻ khám chửa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sỡ y tế công lập x   x    
III Lĩnh vực tài nguyên và môi trường          
1 Xác nhận hồ sơ xin cấp GCN QSD đất   x   3  
2 Xác nhận hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất (Trường hợp phải xin phép)   x   3  
3 Xác nhận hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất (Trường hợp không phải xin phép)   x   3  
4 Xác nhận hồ sơ xin cấp đổi, cấp lại QSD đất   x   3  
5 Xác nhận hồ sơ chuyển nhượng QSD đất   x   3  
6 Xác nhận hồ sơ xin công nhận hạn mức đất ở   x   3  
7 Xác nhận hồ sơ xin đính chính QSD đất   x   3  
8 Xác nhận hồ sơ đăng ký biến động QSD đất   x   3  
9 Xác nhận Cung cấp trích lục trích đo địa chính   x   3  
10 Xác nhận tách hợp thửa   x   3  
11 Xác nhận đơn xin giao đất nông nghiệp x     3  
12 Xác nhận đơn xin thuê đất nông nghiệp x     3  
13 Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích x     3  
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm x     3  
IV Lĩnh vực xây dựng          
1 Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do xã quản lý x     3  
2 Điều chỉnh cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn (thuộc thẩm quyền UBND xã) x     3  
3 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở nông thôn (thuộc thẩm quyền UBND xã) x     3  
4 Gia hạn giấy phép nhà ở nông thôn (thuộc thẩm quyền UBND xã) x     3  
V Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo          
1 Giải quyết khiếu nại lần đầu x        
2 Giải quyết tố cáo          
VI Lĩnh vực nội vụ          
1 Tiếp nhận thông báo tổ chức Lễ hội, tín ngưỡng không thuộc quy định x     3  
VI Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và du lịch          
1 Công nhận gia đình văn hóa x        
2 Phê duyệt quy ước tổ dân phố  văn hoa (Hương ước làng văn hóa) x     3  
VI Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo          
1 Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập x     3  
2 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp Mẫu giáo độc lập x     3  
3 Giải thể nhóm trẻ, lớp Mẫu giáo độc lập x     3  
VI Lĩnh vực Y tế          
1 Đề nghị cấp thẻ BHYT tự nguyên x     3  
2 Giấy chứng sinh     3  
Thủ tục hành chính khác:
hủ tục đăng ký và cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.Thủ tục hành chính đất đai cấp huyện, xã (24/12/2021)
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI XÃ QUỲNH LƯƠNG (7/12/2021)
Lệ phí trước bạ đất được tính như thế nào? (25/11/2021)
Mức thu mới về tiền sử dụng đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế (25/11/2021)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thủ tục hành chính
Văn bản pháp quy
Album ảnh Quỳnh Lương
Truyền hình Quỳnh Lưu
Liên hệ - Góp ý
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 144  - Tất cả: 11,115,937
VIDEO CLIPS
Video
Vẻ đẹp hoang sơ Biển Quỳnh
Biển Quỳnh mời đón du khách
Anh ở đầu sông, em cuối sông
Khúc hát sông quê
Ân tình Xứ Nghệ
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
 
UBND Xã Quỳnh Lương
Địa chỉ: Xã Quỳnh Lương - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An
Điện thoại: 0901.792.567
Email: vanphongquynhluong@gmail.com
Website: http://quynhluong.gov.vn
 
Chat hỗ trợ
Chat ngay

0901.792.567